TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE a serviciilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului contempoinsights.ro

Serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului contempoinsights.ro sunt oferite de CONTEMPO INSIGHTS SRL cu sediul în Municipiul Tulcea, Aleea Ciocarliei, nr.4, BIROU 1, Bloc Z3, Sc. A, Etaj 3, Ap. 16 înregistrată la Registrul Comerțului Municipiul Tulcea sub nr. J36/374/15.05.2019, CUI 41113996, reprezentată legal de Sava Alexandru-Florin, în calitate de Administrator (denumită în continuare „Contempo Insights” sau „Societatea”).

Prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție contra cost sau gratuit prin intermediul contempoinsights.ro , între Contempo Insights (astfel cum a fost identificată mai sus, în calitate de prestator) și dumneavoastră (persoană fizică sau juridică denumită în continuare “Utilizator”, cu datele de identificare menționate în contul dumneavoastră înregistrat în prezentul site, în calitate de beneficiar), are loc încheierea unui contract de prestări servicii, ale cărui termeni și condiții generale sunt prezentate în continuare.

Termenii și condițiile generale reglementează drepturile și obligațiile dumneavoastră și ale Contempo Insights privind accesarea, efectuarea de download, utilizarea de programe și contractarea de servicii oferite de Societate prin intermediul contempoinsights.ro.
Pentru orice deschidere de cont făcută pe acest site sau orice comandă privind unul dintre serviciile puse la dispoziție de Contempo Insights, este necesară bifarea căsuței „Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile  generale”. Prin noțiunea de „comandă” se înțelege cererea de achiziționare sau utilizare a unui produs pus la dispoziție de Contempo Insights prin intermediul contempoinsights.ro în schimbul unui preț.
Prin accesarea, navigarea sau utilizarea conținutului pus la dispoziție de contempoinsights.ro , va exprimați acordul în mod necondiționat și irevocabil cu privire la toți termenii și condițiile din această secțiune.
În cazul în care nu sunteți de acord cu toți termenii și toate condițiile stipulate în continuare sau cu oricare dintre acestea, va rugăm să încetați accesarea, navigarea sau utilizarea acestui site de îndată.
Contempo Insights își rezervă dreptul de a modifică termenii și condițiile prezentului  site în orice moment, în funcție de legislația în vigoare sau de politică firmei. Accesarea și utilizarea în continuare a acestui site, după ce au fost aduse modificări termenilor și condițiilor prezente în această secțiune, indică în mod necondiționat și irevocabil acceptul dumneavoastră cu privire la noii termeni și condiții astfel cum au fost modificați. Termenii și condițiile își produc efectele odată cu lansarea  prezentului site și respectiv accesarea conținutului acestuia de către dumneavoastră.

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONTEMPO INSIGHTS

 

Contempo Insights va încerca să pună la dispoziția dumneavoastră informații exacte și actualizate. Cu toate acestea va rugăm să verificați acuratețea informațiilor de pe site înainte de a va baza pe această, Societatea nefiind răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate că urmare a existenței unor informații inexacte, incomplete sau neactualizate. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări conținutului acestui site în orice moment.

Contempo Insights nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate pe site. Societatea nu răspunde sub nicio formă și în nicio situație pentru nicio pierdere, daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau altele similare), suferite că urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe site or că urmare a apariției unui virus, a unei erori tehnice, a întreținerii site-ului sau cauzate de un terț ce a accesat în mod neregulamentar acest site.

Contempo Insights nu răspunde pentru niciun prejudiciu sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților de către utilizator sau sistarea furnizării serviciilor către acesta că urmare a nerespectării obligațiilor sale contractuale.

Contempo Insights oferă asistență pentru probleme legate de aplicațiile prezente în serviciile oferite în cadrul acestui site.

Contempo Insights nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Contempo Insights primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspendă contul de utilizator sau de a bloca accesul la acesta.

Contempo Insights are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat. Contempo Insights nu monitorizează și nu exercită niciun control asupra datelor și documentelor Clientului.

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri aparțînând altor persoane fizice sau juridice. Contempo Insights nu își asumă nicio răspundere privind conținutul acestor site-uri și nu este un reprezentant al site-urilor în cauza. În acest sens menționăm că nu raspudem pentru calitatea informațiilor aflate pe aceste site-uri sau pentru serviciile și produsele promovate de/pe aceste site-uri.

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul este singurul responsabil pentru datele introduse în acest site precum și pentru felul și scopul în care folosește serviciile propuse de Contempo Insights sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

Utilizatorul se obligă să folosească serviciile Contempo Insights în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care prepusi ai acestuia încalcă dispozițiile prezentilor termeni și condiții sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

În cazul în care utilizatorul folosește serviciile puse la dispoziție de  Contempo Insights în mod fraudulos, acesta va răspunde pentru prejudiciile cauzate Societății pe această cale.

Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea datelor din contul creat în prezentul site de îndată ce intervin modificări. Contempo Insights nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității accesării adresei de email înregistrată pe site sau din cauza schimbării e-mailului de către Utilizator fără notificarea în prealabil a Societății.

Utilizatorul este responsabil pentru salvarea ușerului și parolei necesare accesării site-ului.

Prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de către Contempo Insights, Utilizatorul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligăția de a respectă legislația din domeniu, Societatea nefiind responsabilă pentru eventualele prejudicii create astfel de Utilizator.

Acest site conține materiale protejate prin copyright incluzând, dar fără a se limita la, text, software, imagini, grafice, design etc. Cu privire la acestea aveți dreptul să le accesați, să faceți download și să le stocați temporar doar în scop personal și necomercial. În cazul în care doriți să utilizați materialele de pe site în scop comercial este necesar acordul expres, în scris, al Contempo Insights.

Nu puteți modifică, publică, transmite sau participa la transferul, vânzarea, crearea de software derivat sau să exploatați conținutul prezentului site, în parte sau în întregime.

Dacă doriți să folosiți materialele puse la dispoziția dumneavoastră pe acest site dincolo de limitele acestor termeni și condiții, trebuie să obțineți acordul expres, în scris, al Contempo Insights.

Utilizarea serviciilor puse la dispoziție de Contempo Insights nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Prezenţii Termeni şi condiţii nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul contempoinsights.ro.

 

ÎNCETAREA RELAȚIILOR CONTRACTUALE

Încetarea furnizării serviciilor prestate de Contempo Insights către utilizator poate avea loc prin acordul părților sau prin rezilierea contractului, în caz de neexecutare a obligațiilor contractuale.

Totodată, contractul poate fi denunțat unilateral de către orice parte contractantă, denunțarea fiind comunicată celeilalte părți cu cel puțîn 30 de zile înainte că această să își producă efectele. În cazul în care contractul se încheie pentru o perioada minimă, denunțarea unilaterală de către Utilizator în interiorul perioadei minime poate avea loc cu condiția plății către Societate a unei sume de bani reprezentând echivalentul diferenței dintre costul total al perioadei minime și costul perioadei achitate până în momentul denunțării unilaterale a contractului.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu născut în legătură cu serviciile funizate prin prezentul site se soluționează pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, instanța competență este cea de la sediul Contempo Insights.